022

Op een dag zullen we allemaal vrij zijn | Tim Etchells (Forced Entertainment)

Omdat er in deze theaterruimte, in deze performanceruimte, iets waardevols is aan het samen zitten en niet spreken, aan de gedeelde afspraak dat er (min of meer) stilte zal heersen, een stilte die door alle aanwezigen wordt tot stand gebracht, bezeten, onderhouden en gemanifesteerd, iets waardevols ook aan de gedeelde verbintenis dat er (min of meer) aandacht zal gaan in een bepaalde richting.

Omdat in deze theaterruimte, in deze performanceruimte – broos als ze is, gecontesteerd en uitgedaagd als ze moet zijn – een complexe reeks van gelijktijdige driehoeksmetingen mogelijk zijn. Driehoeksmetingen tussen zij die optreden en zij die als toeschouwer aanwezig zijn. Driehoeksmetingen tussen zij die als vertolker op het podium staan en tussen zij die als toeschouwer aanwezig zijn. En een andere, hoewel onwaarschijnlijke, driehoeksmeting tussen alle aanwezigen, in de voorstellingsruimte, en allen die niet aanwezig zijn – zij die buiten zijn, afwezig zijn, niet bijeengekomen zijn, geen aandacht veil hebben of geen zin (nood) hebben om aanwezig te zijn.

Omdat deze driehoeksmetingen – levende processen van sociale echolocatie en relationele verkenning die de voorstelling zelf vereist – een essentieel middel zijn om te testen wie we zijn, wie we zouden kunnen zijn en wie we niet zijn.

Omdat deze processen van het opmeten (begrijpen, voelen, gevoelig gemaakt zijn voor) van nabijheid en afstand, 'overeenkomst' en verschil – wat mij betreft – de wezenlijke fundamenten zijn waarop ethiek, politiek en relationele vragen zijn gebouwd. Wie is aanwezig?

En omdat theater en performance – hoe oud deze ruimtes ook zijn, gebonden als ze zijn aan problematische structuren van verwachting en macht en verweven met de economie zoals die onder het kapitalisme altijd zal zijn – niettemin de ruimtes zijn waarin we het haptische gedachte-experiment kunnen uitvoeren, de vlijmscherpe bespreking van onze individuele en gedeelde identiteiten, van ons verstoord collectief. Want hier (daar) als kijkers en bekekenen, zijn we allen altijd inademers van dezelfde lucht, wederzijdse auteurs van elke stilte in elke pauze, subjecten die nadenken over onze nabijheid, afstandelijkheid, andersheid en gelijkheid en over de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van onze betrokkenheid op de bredere wereld.

Londen, juni 2020.

Tim Etchells is een kunstenaar en schrijver uit het Verenigd Koninkrijk. Hij is de artistieke leider van de wereldberoemde performance groep Forced Entertainment. Zijn werk schippert tussen performance en beeldende kunst en stelt vragen over de hedendaagse identiteit, onze relatie tot fictie en de media, maar ook over de grenzen van de representatie, in het bijzonder op het gebied van taal.