124

uit Why Theatre – Workshop

Aan Iedereen | Backa Theatre

10:55:25 Van [assistent] aan Iedereen:

Waarom Theater? Daarom.
Ik denk niet dat er een antwoord op deze vraag is. Als dat er was geweest, hadden we geen theater hoeven maken.

10:55:25 Van [muzikant] aan Iedereen:  

Om het verhaal van de mensheid, dat miljoenen jaren geleden begon rond de haarden, levend te houden. 

10:55:26 Van [acteur] aan Iedereen: 

Vanwege de vreugde om kunst aan te bieden aan de jonge mens, aan het kind.
Om het publiek te helpen tot het inzicht te komen van het wonder dat men een leven heeft gekregen, en hoe men dat leven kan leven. Een oase waar de moeilijke vragen van het leven aan de oppervlakte kunnen komen. 

10:55:26 Van [technicus] aan iedereen:  

omdat schermen plat zijn 

10:55:26 Van [naaister] aan Iedereen:  

Omdat je niet alleen bent.

10:55:28 Van [acteur] aan Iedereen: 

Omdat het op een of andere manier de geheimen van het mens zijn weergeeft, door onszelf wijs te maken dat realiteit en fictie hetzelfde zijn in de tijd. Wat het leven niet kan, gebeurt in fictie en op het toneel, en dan gebeurt het, ook al zeggen we dat we het niet kunnen. Zoals vliegen, we kunnen niet vliegen maar in theater kunnen we dat wel. 

10:55:29 Van [communicatiemedewerker] aan Iedereen:

In een seculiere tijd, waar het gepolariseerde debat ons in onze eigen bubbels dwingt - voor de een is dat het paradijs, voor de ander de hel - is het theater een van de weinige plekken, een seculiere kerk, waar kennis en denken, verbeelding en reflectie in het onbekende, nog mogelijk is. 

10:55:29 Van [lichtontwerper] aan Iedereen: 

Om aan de werkelijkheid te ontsnappen, al is het maar voor even. 

10:55:30 Van [muzikant] aan Iedereen:

Om de maatschappij en zichzelf te begrijpen en dit vervolgens over te kunnen brengen op een publiek. 

10:55:31 Van [acteur] aan Iedereen:

Omdat we andere ruimtes nodig hebben. Gemeenschappelijke ruimtes, waar we individueel iets kunnen ervaren in een gemeenschappelijk Nu. 

10:55:31 Van [acteur] aan Iedereen:

Om vragen te stellen en tot antwoorden te komen over je tijd op aarde.

10:55:32 Van [acteur] aan Iedereen: 

Wij zijn een verzet. Kunnen zijn. Een bron van empowerment. Tegen individualisme, kapitalisme, het oppervlakkige. We kunnen een troost zijn. Omwille van ons. Omwille van het andere. Omwille van de eenzaamheid binnenin.  Wij zijn het ongemak. Het ongemak dat creativiteit afdwingt.

10:55:33 Van [producer] aan Iedereen:

Theater is een spiegel van reflecties waarvan je niet wist dat je ze eerder had. Een ruimte voor ontmoeting en het stellen van vragen.

10:55:34 Van [artistiek leider] aan Iedereen: 

Theater is een hoeksteen van een werkende democratie. Het theater en de kunsten zijn plaatsen waar we onze menselijke tekortkomingen kunnen tonen en zien wat er gebeurt.

10:55:35 Van [acteur] aan Iedereen:  

We hebben een unieke plek in de samenleving om te bereiken. Om ieders verhaal een plaats te geven.
Om te spelen en het recht om te spelen te beschermen. 
Waarom theater? Waarom spelen? Waarom leven? 

10:55:35 Van [dramaturg] aan Iedereen: 

Om ethische, politieke en existentiële dilemma's te onderzoeken, om een ruimte te hebben om onzeker te zijn zonder je daarvoor te schamen. 

10:55:35 Van [technicus] aan Iedereen:

Theater is een kamer waar we de realiteit uitbreiden.

10:55:36 Van [acteur] aan Iedereen:

Dit beantwoorden maakt me erg emotioneel. Ik voel me een buitenbeentje, niet wetend wat ik moet zeggen. Misschien is theater daarom zo belangrijk.

10:55:35 Van [regieassistent] aan Iedereen: 

Vanwege het ontmoeten door kunst, vanwege kinderen en jongeren, vanwege het denken en nadenken, vanwege de discussies, vanwege het ... leven??? 

10:55:37 Van [acteur] aan Iedereen: 

Ik kan er geen antwoord op geven. Er zitten zoveel lagen in de vraag. Ik kan niet antwoorden. 

10:55:49 Van [toeschouwer, 14 jaar] aan Iedereen:  

Na een jaar dicht, nu weet ik het, ik weet waarschijnlijk, misschien weet ik waarom theater nodig is. Weet jij het?

Backa Theatre is is een van de belangrijkste theaters in Zweden, waar de combinatie van artistieke moed en hoogstaand vakmanschap de norm bepaalt voor de steeds goed ontvangen producties. De voorstellingen van Backa Theatre hebben internationale faam verworven en waren over de hele wereld op tournee.